Jangan...

Untuk sesaat ini.
Mohon aku dari dalam.
Dengan sangat.
Terlalu aku pinta.

Jangan memberi.
Apa lagi membenam harapan.
Pada musafir yang singgah di hatimu.

Jika mahu berikan tempat.
Sila bersungguh.
Jika sekadar beri pinjaman.
Mohon tak menyentuh.